Mars Pendidikan Keluarga

Pendidikan yang pertama dan utama 
Pendidikan keluarga 
Asah asih asuh anak kita 
Agar jadi manusia seutuhnya 
Berbudi pekerti luhur 
Dan berakhlak mulia 
Cerdas pintar dan berprestasi 
Pendidikan keluarga 
Mencerdaskan bangsa 
Pendidikan keluarga 
Harapan Indonesia jaya.

Sumber:sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id

0 Response to "Mars Pendidikan Keluarga"

Post a comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel